LEDEN GEZINSBOND

Ledenvoordeel Gezinsbond op de diensten van de Pareto Group

Jaarlijks scheiden in België tienduizenden gehuwde en samenwonende koppels. Deze koppels gaan op hun beurt een nieuwe relatie aan en vormen dan een nieuw samengesteld gezin.

De Gezinsbond pakt de materie proactief aan. Relatiebemiddeling kan in veel gevallen relatieproblemen oplossen, zodat het koppel met nieuwe moed verder kan bouwen aan de relatie. En als het toch misloopt, biedt scheidingsbemiddeling een verstandige uitweg uit de impasse. Voor nieuw samengestelde gezinnen brengt plusoudercoaching hulp wanneer het samenleven in het nieuwe gezin haar eigen problemen met zich meebrengt.

Om bemiddeling in de partnerrelatie voor koppels toegankelijker te maken vond de Gezinsbond in de Pareto Group een ervaren partner in deze materie. De toegankelijkheid tot bemiddeling wordt onder andere makkelijker door een inhoudelijke samenwerking en een korting voor leden die hierop beroep willen doen - zie hieronder.

De Pareto Group is een in 2007 opgericht professioneel samenwerkingsverband van familiale bemiddelaars en plusoudercoaches in Vlaanderen, Brussel en sinds 2017 ook in Wallonië. De samenwerking tussen de Gezinsbond en de Pareto Group dateert van 2015.

Relatiebemiddeling geeft inzicht in jullie relatie

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen. 

Korting leden Gezinsbond - Relatiebemiddeling: -€60,00 op de pakketprijs 'Relatie in Beeld'

Scheidingsbemiddeling - hét alternatief voor een vechtscheiding

Vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de familierechtbank, wordt u begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. Van toepassing zowel bij een echtscheiding als bij scheiding na samenwonen.

Uw ScheidingsConsulent begeleidt, informeert, adviseert en bemiddelt waar nodig.

Korting leden Gezinsbond - Scheidingsbemiddeling: -€100,00 op de pakketprijs 'Verstandig Scheiden - maak een vrijblijvende afspraak'.

Ouderschapsbemiddeling - maak goede afspraken rond uw kinderen

U wil een bestaande ouderschapsovereenkomst aanpassen of een nieuwe ouderschapsovereenkomst opmaken na samenwonen? Uwordt vanaf het eerste verkennend gesprek tot en met de indiening van uw dossier bij de rechtbank, begeleid door uw scheidingsconsulent - bemiddelaar volgens ons vijfstappenplan. De homologatie van een ouderschapsovereenkomst door de rechtbank is optioneel. Wij adviseren dit wel daar de overeenkomst dan ook afdwingbaar wordt.

Korting leden Gezinsbond - Ouderschapsbemiddeling: -€50,00 op de pakketprijs 'Verstandig ouderschap - maak een vrijblijvende afspraak'.

Online opmaak van een overeenkomst - voordelig én degelijk

U wenst samen een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst op te stellen? U wenst professionele en persoonlijke begeleiding zonder dat een bemiddelaar mee aan tafel zit? Via onze template kan u een scheidings- en/of ouderschapsovereenkomst (voor gehuwden: een EOT-overeenkomst) opstellen waarbij u telefonisch of per email begeleid wordt door een ervaren scheidingsconsulent. 

In welke situaties kan u een dossier opstellen?

  • bij echtscheiding (EOT) / scheiden na samenwonen
  • voor het opmaken van een ouderschapsovereenkomst na samenwonen
  • voor het aanpassen van een bestaande ouderschapsovereenkomst

De voorbereiding is gratis. U betaalt enkel wanneer u beslist gebruik te maken van onze diensten. Open GRATIS uw online voorbereidingsdossier

Korting leden Gezinsbond - Online opmaak overeenkomst: -€50,00 op een ScheidenOnline dossier

Online simulatie van de kosten kinderen en onderhoudsbijdrage per ouder

Wat kost een kind? Hoe verdelen we de kosten? Betaalt één van ons een onderhoudsbijdrage (alimentatie)? Maken we gebruik van een kindrekening? Of combineren we een onderhoudsbijdrage met een kindrekening? Is er een fiscaal vriendelijke oplossing?

U maakt zelf online uw eigen objectieve simulatie met de onderhoudsgeld simulator. Het objectiveren van de inkomsten en kosten vermindert het risico op conflicten. De resultaten van de berekening kunnen in de ouderschapsregeling opgenomen worden.

Korting leden Gezinsbond - Pareto onderhoudsgeldbijdrage simulator voor particulieren: -€5,00. Maak 30 dagen onbeperkte simulaties

Hoe wordt deze korting verrekend?

De korting wordt verrekend via de spaarkaart. Uw lidnummer, uw naam en het kortingsbedrag wordt na de betaling van de dienstverlening doorgegeven aan de Gezinsbond. Wij geven deze info mbt de ledenkorting maandelijks door aan de Gezinsbond. De Gezinsbond controleert de geldigheid van het lidnummer. De ledenkorting zal door de diensten van de Gezinsbond op uw spaar- en lidkaart wordt gestort ten laatste op het eind van de maand volgend op maand van de ondertekening van de dienstenovereenkomst met Pareto Group.