Indexation pension alimentaire

avt.Action Form

HULP NODIG?

U gaat scheiden of bent gescheiden en wenst samen hulp bij de berekening van een correcte bijdrage per ouder en de opstelling / aanpassing van een scheidings- of ouderschapsovereenkomst.
Contacteer dan een bemiddelaar

Komt u er samen niet uit of wordt de alimentatie

  • niet meer of geregeld laattijdig betaald, 
  • niet geïndexeerd,
  • niet aangepast aan gewijzigde omstandigheden?

 

HOEVEEL BETALEN / KRIJGEN?

Als u al enige tijd onderhoudsbijdragen betaalt of ontvangt dan is het nuttig om regelmatig een nieuwe simulatie te maken. Herbereken zelf de kosten van uw kind en evalueer of  en de onderhoudsbijdrage per ouder aan herziening toe is. Onze beproefde online rekenmodule, ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond, wordt zowel door particulieren als advocaten, bemiddelaars en notarissen gebruikt.

Online Pareto Simulator

Ce simulateur de calcul est mis à votre disposition par