Bestelling Pareto Simulator voor professionelen

Bestelling Pareto Simulator (Pro)
Onbeperkt gebruik gedurende 1 jaar


Reeds klant? Login verloren?

Pareto Simulator: Bereken online de kosten kinderen en bijdrage per ouder

Simuleer voor uw cliënten online de kosten van hun kind, de onderhoudsbijdrage per ouder en de fiscale gevolgen met de Pareto Simulator. Onze beproefde online rekenmodule, ontwikkeld in samenwerking met de Gezinsbond, wordt zowel door particulieren als advocaten, bemiddelaars, notarissen, magistraten, boekhouders, deskundigen, CAW medewerkers, schuldbemiddelaars ea. gebruikt. In januari 2017 werd er een volledig nieuwe versie uitgebracht. Er worden op regelmatige basis aanpassingen uitgevoerd. Particulier? Neem dan hier een abonnement.

Wat mag u verwachten van de Pareto Simulator:

 • Simulatie kosten kinderen op basis van leeftijd, inkomsten, ...
 • De onderhoudsbijdrage van elke ouder i.f.v. kosten kinderen, de inkomsten van de ouders en de verblijfsregeling
 • U kiest hoe de bijdrage verrekend wordt:
  • via een onderhoudsbijdrage
  • een combinatie onderhoudsbijdrage / kindrekening
  • werken we met fiscaal co-ouderschap?
 • Fiscale consequenties van uw keuze
 • Het resultaat van bovenstaande in een overzichtelijke PDF - voorbeeld
 • Een onbeperkt aantal simulaties / berekeningen gedurende1 jaar

Vergoeding Pareto Simulator voor professionelen:

 • Professioneel abonnement 1 jaar: 150€ exclusief BTW
 • Lid van Bemiddeling VZW: 150€ inclusief BTW
 • Lid van de Gezinsbond: er wordt 30€ teruggestort op uw spaarkaart
 • Voorbehouden voor professionelen

Verlenging van een bestaand abonnement:
Voor bestaande én nog niet vervallen abonnementen, wordt de vervaldag van het huidige abonnement met 1 jaar verlengd. Abonnementen verlengd én betaald voor de vervaldag behouden dus de toegang tot de bestaande simulaties.